HELBURUAK

Gaitasun soziala areagotzeko, komunitatean moldatzeko eta eguneroko arazoak konpontzeko ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak garatzea.
Laneratu aurreko gaitasunekin eta helduarorako eta bizitza aktiborako trantsizio-estrategiekin lotutako ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak garatzea.
Ikaskuntza funtzionalak ematea, ikasleei eguneroko bizitzan eta lan-bizitzan autonomiaz moldatzeko aukera emateko.
Ikasleak beren gaitasun eta igurikimen profesionalekin bat datozen jarduera profesionalak egiteko prestatzea.

ERABILTZAILEAK

16 eta 20 urte bitarteko gazteak, adimen-urritasun arina dutenak eta mugako adimena dutenak, ikaskuntzen erritmoan eta ulermenean eta, oro har, inguruko munduan zailtasunak eragiten dituztenak.
Nortasunaren heldutasunik eza erakuts dezaketen gazteak, helduekiko mendekotasun handiagoa eta ingurunearekiko kalteberatasun handiagoa adierazten dutenak. Arazoak izan ditzakete trebetasunak eta gizarte-gaitasuna garatzean.

EDUKIA ETA LUZAPENA

Ikasle bakoitzaren ezaugarrien arabera aldatu daiteken arren, Zereginen ikaskuntzako heziketaren estruktura bi ziklotan banatzen da.
Lehenengo zikloan, (16 eta 18 urte bitartekoan): komunikazio, norbanakoaren autonomia, gizarte-trebetasuna eta gizarteratzea eta, azkenik, lan-orientabidea.
Bigarren zikloan, (18 eta 20 urte bitartekoan): oinarrizko prestakuntza, lan-orientabidea eta tutoretza, lanbideko berariazko ikasketak, jarduera osagarriak eta lantokiko prestakuntza modulua.
Ikasleak gehienez lau urtez egon ahalko dira Zereginen Ikaskuntzako estrukturaren barne.

AUKERA EZAZU ESPEZIALITATEA

Industria eta Lorezaintza

Komertzio Zerbitzuak

Ostalaritza Zerbitzuak

Izena / LANBIDE-ARLOA:
 • Elementu metalikoen fabrikazioa / FABRIKAZIO MEKANIKOA.
 • Fabrikazioa eta muntaketa / INSTALAZIOA ETA MANTENTZE LANAK.
 • Nekazaritza-lorezeintza eta lore eta nekazaritza konposizioak / NEKAZARITZA.
Maila:
Oinarrizko Lanbide heziketarekin lotuta.
Iraupena:
Gehienez 4 ikastaro, 990 ordu ikastaro bakoitzeko.

KONPETENTZIA OROKORRAK

Titulu honen konpetentzia orokorrak honako hauek dira:

 • Material ferrikoen bidezko fabrikazio mekanikorako mekanizazioko eta muntaketako oinarrizko eragiketak egitea.
 • Material tekno-plastikoen bidezko fabrikazio mekanikorako mekanizazioko eta muntaketako oinarrizko eragiketak egitea.
 • Lore eta landareekin konposizioak egitea eta laborantzetan, berotegietan edo lorezaintza-zentroetan eragiketa osagarriak egitea, lurra prestatzen eta lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzen eta mantentzen lagunduz.
Hori guztia adierazitako kalitatearekin egingo da, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betez, eta ahoz eta idatziz komunikatuko da gaztelaniaz eta, hala badagokio, bertako hizkuntza koofizialean eta atzerriko hizkuntzaren batean.

LANBIDE-INGURUNEA

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:
 • Manufaktura-industrietako peoiak.
 • Prozesu automatizatuetako laguntzaileak.
 • Nekazaritzako peoia, lorezaintza, mintegia eta/edo loradenda.
Izena / LANBIDE-ARLOA:
 • Komertzio Zerbitzuak / KOMERTZIO ETA MARKETING.
 • Administrazio Zerbitzuak / ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA.
Maila:

Oinarrizko Lanbide Heziketarekin lotuta.

Iraupena:

Gehienez 4 ikastaro, 990 ordu ikastaro bakoitzeko.

KONPETENTZIA OROKORRAK

Titutlu honen konpetentzia orokorra honako hauek dira:

 • Produktuak eta salgaiak merkaturatzeko, merchandising egiteko eta biltegiratzeko eragiketa osagarriak egitea, bai eta lotutako datuak tratatzeko eragiketak ere, ezarritako protokoloei, merkataritza-irizpideei eta irudi-irizpideei jarraikiz.
 • Oinarrizko administrazio eta kudeaketa lanak autonomiaz, erantzukizunez eta ekimen pertsonalez egitea.
 • Hori guztia adierazitako kalitatearekin egingo da, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betez, eta ahoz eta idatziz komunikatuko da gaztelaniaz eta, hala badagokio, bertako hizkuntza koofizialean eta atzerriko hizkuntzaren batean.
LANBIDE-INGURUNEA

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Saltokiko saltzailearen laguntzailea, saltokiko animazioa, salmenta.
 • Birjartzeko langilea. Kutxako eta/edo eskaeretako operadorea.
 • Harrerako eta bidalketako eskorga-gidaria.
 • Harrerako eta bidalketako kontagailua.
 • Logistikako langilea.
 • Informazio-, bulego- eta/edo artxibo-laguntzaileak.
 • Telefonista.
 • Sailkatzailea, korrespondentzia-banatzailea.
Izena / LANBIDE-ARLOA:
 • Sukaldaritza eta jatetxea / OSTALARITZA ETA TURISMOA.
 • Ostatua eta Landetxea / OSTALARITZA ETA TURISMOA.
 • Okintza eta gozogintza / OSTALARITZA ETA TURISMOA.
Maila:

Oinarrizko Lanbide Heziketarekin lotuta.

Iraupena:

Gehienez 4 ikastaro, 990 ordu ikstaro bakoitzeko.

KONPETENTZIA OROKORRAK

Titulu honen konpetentzia orokorrak honako hauek dira:

 • Sukaldaritzako produkzioaren esparruan sukaldaritzako elaborazio errazak prestatzeko eta kontserbatzeko oinarrizko eragiketak autonomiaz egitea, bai eta jatetxe- eta catering-establezimenduetan elikagaiak eta edariak prestatzeko eta aurkezteko eragiketak ere.
 • Turismoko ostatuetako edo bestelako ostatuetako gelak eta horien zeregin komunak autonomiaz garbitzea eta prest jartzea, instalazioen eta altzarien egoera ona zainduta, eta industria-instalazioetan ehungintzako gaiak sailkatu, garbitu eta garbitzeko eragiketak egitea.
 • Lehengaiak hartzea, okintzako eta pastelgintzako oinarrizko produktuak aurrez elaboratzea eta elaboratzea, saltzeko persentatzea eta dispentsatzea, ezarritako protokoloak eta elikadura-higieneari buruzko arauak aplikatuta.

Hori guztia adierazitako kalitatearekin egingo da, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betez, eta ahoz eta idatziz komunikatuko da gaztelaniaz eta, hala badagokio, bertako hizkuntza koofizialean eta atzerriko hizkuntzaren batean.

LANBIDE-INGURUNEA

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Sukaldeko laguntzailea, aretoko zerbitzaria, taberna-kafetegiko zerbitzaria, pisuko zerbitzaria.
 • Geletako langilea.
 • Solairuetako eta garbiketako eta/edo ikuztegiko laguntzailea.
 • Jantziak garbitzeko eta lehortzeko makinetako eta/edo jantziak lisatzeko makinetako langilea.
 • Okintzako eta opilgintzako, pastelgintzako eta pastelgintzako biltegiko laguntzailea.
 • Pastelgintzako establezimenduko langilea.
 • Biltegiko eta/edo salmentako laguntzailea.

HARREMANA

IRAKAZLE TALDEA

ISABEL

KOORDINATZAILEA AAT

iolleta@ortzadar.net

943·287·599 Ext 1

Ategorrieta

IGON

INDUSTRIA ETA

LOREZAINTZA

iferreira@ortzadar.net

LOREA

KOMERTZIO

ZERBITZUAK

llarranaga@ortzadar.net

LOURDES

OSTALARITZA

ZERBITZUAK

lzuasti@ortzadar.net

ION

MEDIALAB

SORKUNTZA

ielortza@ortzadar.net

IOANA

EUSKARA

ETENGABEKO HOBEKUNTZA

iprados@ortzadar.net