Skip to content

HELBURUAK

Gaitasun soziala areagotzeko, komunitatean moldatzeko eta eguneroko arazoak konpontzeko ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak garatzea.
Laneratu aurreko gaitasunekin eta helduarorako eta bizitza aktiborako trantsizio-estrategiekin lotutako ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak garatzea.
Ikaskuntza funtzionalak ematea, ikasleei eguneroko bizitzan eta lan-bizitzan autonomiaz moldatzeko aukera emateko.
Ikasleak beren gaitasun eta igurikimen profesionalekin bat datozen jarduera profesionalak egiteko prestatzea.

ERABILTZAILEAK

16 eta 20 urte bitarteko gazteak, adimen-urritasun arina dutenak eta mugako adimena dutenak, ikaskuntzen erritmoan eta ulermenean eta, oro har, inguruko munduan zailtasunak eragiten dituztenak.
Nortasunaren heldutasunik eza erakuts dezaketen gazteak, helduekiko mendekotasun handiagoa eta ingurunearekiko kalteberatasun handiagoa adierazten dutenak. Arazoak izan ditzakete trebetasunak eta gizarte-gaitasuna garatzean.

EDUKIA ETA LUZAPENA

Ikasle bakoitzaren ezaugarrien arabera aldatu daiteken arren, Zereginen ikaskuntzako heziketaren estruktura bi ziklotan banatzen da.
Lehenengo zikloan, (16 eta 18 urte bitartekoan): komunikazio, norbanakoaren autonomia, gizarte-trebetasuna eta gizarteratzea eta, azkenik, lan-orientabidea.
Bigarren zikloan, (18 eta 20 urte bitartekoan): oinarrizko prestakuntza, lan-orientabidea eta tutoretza, lanbideko berariazko ikasketak, jarduera osagarriak eta lantokiko prestakuntza modulua.
Ikasleak gehienez lau urtez egon ahalko dira Zereginen Ikaskuntzako estrukturaren barne.

AUKERA EZAZU ESPEZIALITATEA

Industria eta Lorezaintza

Komertzio Zerbitzuak

Ostalaritza Zerbitzuak

HARREMANA

IRAKAsLE TALDEa

IOANA

ZIGen ARDURADUNA

iprados@ortzadar.net

943·287·599 Ext 1

Ategorrieta

IGON

INDUSTRIA ETA

LOREZAINTZA

iferreira@ortzadar.net

LOREA

KOMERTZIO

ZERBITZUAK

llarranaga@ortzadar.net

LOURDES

OSTALARITZA

ZERBITZUAK

lzuasti@ortzadar.net

ISABEL

FORMAZIO

ARLOA

iolleta@ortzadar.net