Oinarrizko Lanbide Heziketa

HELBURUA

8/2013 Lege Organikoaren bidez (LOMCE), Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren barruan sortu dira, ikasleek hezkuntza-sisteman jarrai dezaten laguntzeko eta garapen pertsonal eta profesionalerako aukera gehiago eskaintzeko, beraz profil profesionala izan behar dute. Halaber, iraupen desberdineko lanbide-moduluetan antolatutako hezkuntza-zikloen bidez antolatzen dira.

ERABILTZAILEAK

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

EDUKIA ETA IRAUPENA

Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-zikloek honako lanbide-modulu hauek izango dituzte:

Ezagutza-esparru teoriko-praktikoz osatutako moduluak, ikasleek gaitasun profesionalak eskuratzeko xedea dutenak.
Eduki-bloke komunei loturiko moduluak, gaitasun pertsonalak eta sozialak eta bizitzan zeharreko ikaskuntza etengabearen gaitasunak eskuratzea bermatuko dutenak. Bi hauek dira:
Komunikazioa eta Gizartea modulua
Zientzia Aplikatuak modulua
Lantokiko Prestakuntza modulua.
Zikloek bi urte iraungo dute. Ikasleak gehienez lau urtez egon ahalko dira Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egiten

ESPEZIALITATEAK

  • Elektrizitatea eta Elektronika
  • Ibilgailuen mantenua: Elektromekanika
  • Galdaragintza eta Soldadura