HELBURUAK

8/2013 Lege Organikoaren bidez (LOMCE), Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak sortu ziren hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren barruan, ikasleek hezkuntza-sisteman jarrai dezaten laguntzeko eta garapen pertsonal eta profesionalerako aukera gehiago eskaintzeko.
Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntzak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren barne daude, eta profil profesionala izan behar dute. Halaber, iraupen desberdineko lanbide-moduluetan antolatutako hezkuntza-zikloen bidez antolatutzen dira.

ERABILTZAILEAK

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:
 • a. Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.

 • b. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.

 • d. Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

Oinarrizko lanbide tituluak Hezkuntza sistemako lanbide heziketako erdi mailako heziketa zikloetan sartzeko aukera emango du.

EDUKIAK ETA IRAUPENA

Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-zikloen iraupena 2.000 ordukoa izango da, lanaldi osoko bi ikasturteren baliokidea. Honako hauek jasoko dituzte:
 • a. Ezagutza-esparru teoriko-praktikoz osatutako moduluak, ikasleek gaitasun profesionalak eskuratzeko xedea dutenak.

 • b. Eduki-bloke komunei loturiko moduluak, gaitasun pertsonalak eta sozialak eta bizitzan zeharreko ikaskuntza etengabearen gaitasunak eskuratzea bermatuko dutenak.
  Bi hauek dira:
  • Komunikazioa eta Gizartea modulua
  • Zientzia Aplikatuak modulua

 • d. Lantokiko Prestakuntza modulua.
Zikloek bi urte iraungo dute.
Ikasleak gehienez lau urtez egon ahalko dira Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egiten

TITULAZIOA

Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat gainditzen duten ikasleek dagokion oinarrizko lanbide titulua jasoko dute.

AUKERATU ESPEZIALITATEA

Elektrizitatea eta Elektronika

Ibilgailuen Mantenua

Soldadura eta Galdaragintza

Izena:
Elektrizitatea eta Elektronika.
Maila:
Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Elektrizitatea eta Elektronika.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra ondorengoa da: elementu eta ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak egitea, bai eta eraikinetarako eta eraikin-multzoetarako instalazio elektroteknikoetan eta telekomunikazio-instalazioetan ere, eskatutako teknikak aplikatuz, adierazitako kalitatearekin lan eginez, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betez, eta ahoz eta idatziz komunikatuz gaztelaniaz eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialean, bai eta atzerriko hizkuntzaren batean ere.

LANBIDE-INGURUNEA

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
 • Antena hartzaileen/telebista sateliteen muntatzailearen laguntzailea.
 • Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzaile eta konpontzailearen laguntzailea.
 • Komunikazio-ekipoen eta -sistemen instalatzailearen laguntzailea.
 • Telefono-instalazioetako instalatzaile konpontzailearen laguntzailea.
 • Energia elektrikoa ekoiztu eta banatzeko industriako peoia.
 • Sistema mikroinformatikoen muntatzailearen laguntzailea.
 • Ekipo elektriko eta elektronikoak mihiztatzeko langilea.
 • Ekipo elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
 • Plaka eta ekipo elektriko eta elektronikoen probatzaile-doitzailea.
 • Osagaien muntatzailea zirkuitu inprimatuko plaketan.
Izena:
Ibilgailuen mantentze-lanak.
Maila:
Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Ibilgailuen garraioa eta mantentzea.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra ondorengoa da: ibilgailuen mantentze elektromekanikoko eta karrozeriako oinarrizko eragiketak egitea, ibilgailuaren elementu mekanikoak, elektrikoak eta mugigarriak desmuntatu eta muntatuz eta gainazalak prestatzeko oinarrizko eragiketak eginez, adierazitako kalitatearekin lan eginez, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauak betez eta ahoz eta idatziz komunikatuz gaztelaniaz eta, hala badagokio, hizkuntza koofizial propioan, bai eta atzerriko hizkuntzaren batean ere.

LANBIDE-INGURUNEA

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Karrozeriaren arloko laguntzailea.
 • Ordezko piezen biltegiko laguntzailea.
 • Beirak ordezteko enpresetako langilea.
 • Elektromekanikaren arloko laguntzailea.
 • Mekanika azkarreko tailerreko langilea.
Izena:
Metalezko elementuen fabrikazioa.
Maila:
Oinarrizko Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Fabrikazio mekanikoa.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra ondorengoa da: mekanizazioko eta muntaketako oinarrizko eragiketak egitea material metalikoekin (ferrikoak eta ez-ferrikoak) fabrikazio mekanikoa egiteko, bai eta eragiketa osagarriak egitea elementu eta ekipo elektriko eta elektronikoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan ere, adierazitako kalitatearekin lan eginez, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betez, eta ahoz eta idatziz komunikatuz gaztelaniaz eta, hala badagokio, hizkuntza koofizial propioan, bai eta atzerriko hizkuntzaren batean ere.

LANBIDE-INGURUNEA

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Manufaktura-industrietako peoiak. 
 • Prozesu automatizatuetako laguntzaileak. 
 • Metalurgia- eta manufaktura-industrietako peoiak eta laguntzaileak.
 • Karbono-altzairuzko materialen arku elektrikoko soldatzaile laguntzailea, errutiloz estalitako elektrodoarekin.
 • Metalezko egitura astunen, arinen eta hodien soldatzaile-laguntzailea. • Eskuzko oxiebakitzailearen laguntzailea.
 • Plasma bidezko metalen ebakitzailearen laguntzailea, eskuz. • Prozesu automatizatuetako laguntzaileak. 
 • Arotz metalikoaren laguntzailea.
 • Metalezko egituren muntatzailearen laguntzailea.
 • Ekipo elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
 • Plaken eta ekipo elektriko eta elektronikoen probatzaile-doitzailea. 
 • Osagaien muntatzailea zirkuitu inprimatuko plaketan.
 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea. 
 • Antena hartzaileen/telebista sateliteen muntatzailearen laguntzailea. 
 • Ekipo elektrikoak eta elektronikoak mihiztatzeko langilea.

HARREMANA

IRAKASLE TALDEA

MARCIO

OLH KOORDINATZAILEA

mferreira@ortzadar.net

943·287·599 Ext 2

Ategorrieta

IGOR

ELEKTRIZITATEA

ETA ELEKTRONIKA

iormazabal@ortzadar.net

KAIET

IBILGAILUEN

MANTENUA

kletxezarreta@ortzadar.net

IBAI

SOLDADURA ETA

GALDARAGINTZA

irioja@ortzadar.net

AINHOA

ELEKTRIZITATEA

ETA ELEKTRONIKA 1

aiturrioz@ortzadar.net

MARCIO

MIRIAM

ELEKTRIZITATEA

ETA ELEKTRONIKA

mnavasa@ortzadar.net

AINHOA

IBILGAILUEN

MANTENUA

abrion@ortzadar.net

JESÚS

SOLDADURA ETA

GALDARAGINTZA

jvelasco@ortzadar.net