Skip to content

HELBURUAK

8/2013 Lege Organikoaren bidez (LOMCE), Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak sortu ziren hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren barruan, ikasleek hezkuntza-sisteman jarrai dezaten laguntzeko eta garapen pertsonal eta profesionalerako aukera gehiago eskaintzeko.
Oinarrizko Lanbide Heziketako irakaskuntzak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren barne daude, eta profil profesionala izan behar dute. Halaber, iraupen desberdineko lanbide-moduluetan antolatutako hezkuntza-zikloen bidez antolatutzen dira.

ERABILTZAILEAK

Hiru urterako ibilbidea duten 3.000 orduko Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak, hezkuntza-premia bereziak dituzten eta, aldi berean, honako baldintza hauek betetzen dituzten ikasleentzat.
 • a. Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Laguntzarako Premia Berezien Erregistroan inskribatuta egotea.

 • b. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea (DBH2).

 • c. Tutorearen orientazio-kontseilua izatea, irakasle orientatzaileen bermearekin, eta, bertan, irakasle-taldearen proposamena jasotzea, ikasleak Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak 3 urterako ibilbidearekin egiteko aukera izan dezan.

DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei zuzendutako 3 urteko OLH ibilbiderako dokumentazio espezifikoa:
 • a. Irakasle-taldearen aholku orientatzailea, ikaslea 3 urterako ibilbideko Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-ziklo batean sartzeko proposamenarekin.

 • b. Ikastetxeak egindako azken ikasturteko ikasketen ziurtagiria, Euskal Autonomia Erkidegoan egin ez badituzte.

PLAZAK ESLEITZERAKO PRELAZIOA

Esleipenerako ezarritako kolektiboen lehentasun-hurrenkeraren arabera egingo da esleipena, hurrengo letretan ezarritako hurrenkeran; horrela, ez zaie plazarik esleituko kolektibo baten eskatzaileei, aurreko kolektiboari dagozkion plazarik gabeko eskabideak dauden bitartean.
 • a. Inskripzio-urte naturalean DBHko 2. maila egin duten ikasleak, 16 urte badituzte eta hezkuntza-premia bereziak badituzte, adimen-funtzionamendu mugakide baten, adimen-desgaitasun arin baten edo egiaztatutako gaixotasun mental baten ondorioz.

 • b. Inskripzioaren urte naturalean 15 urte eta Hezkuntza Premia Bereziak dituzten DBHko 2. maila egin duten ikasleak, adimen-funtzionamendu mugatuaren, adimen-desgaitasun arinaren edo gaixotasun mental egiaztatuaren ondorioz.

 • c. Inskripzioaren urte naturalean 16 urte baino gehiago eta Hezkuntza Premia Bereziak dituzten DBHko 2. maila egin duten ikasleak, adimen-funtzionamendu mugatuaren, adimen-desgaitasun arinaren edo gaixotasun mental egiaztatuaren ondorioz.

 • d. Sarrera-baldintzak betetzen dituzten ikasleak, baldin eta muga-mailako funtzionamendu intelektualetik, desgaitasun intelektual arinetik edo egiaztatutako gaixotasun mentaletik eratorritakoez bestelako hezkuntza-laguntza behar badute.

EDUKIAK ETA IRAUPENA

3 urteko Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-zikloen iraupena 3.000 ordukoa izango da, lanaldi osoko hiru ikasturteren baliokidea. Honako hauek jasoko dituzte:
 • a. Ezagutza-esparru teoriko-praktikoz osatutako moduluak, ikasleek gaitasun profesionalak eskuratzeko xedea dutenak.

 • b. Eduki-bloke komunei loturiko moduluak, gaitasun pertsonalak eta sozialak eta bizitzan zeharreko ikaskuntza etengabearen gaitasunak eskuratzea bermatuko dutenak.
  Bi hauek dira:
  • Komunikazioa eta Gizartea modulua
  • Zientzia Aplikatuak modulua

 • d. Lantokiko Prestakuntza modulua.
Zikloek hiru urte iraungo dute.

TITULAZIOA

Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat gainditzen duten ikasleek dagokion oinarrizko lanbide titulua jasoko dute.

AUKERATU ESPEZIALITATEA

HARREMANA

IRAKASLE TALDEA

MARCIO

OLHko ARDURADUNA

mferreira@ortzadar.net

943 28 74 23 Ext 2

Ategorrieta

IBAI

SOLDADURA ETA

GALDARAGINTZA

irioja@ortzadar.net

KAIET

IBILGAILUEN

MANTENUA

kletxezarreta@ortzadar.net

IGOR

ELEKTRIZITATEA ETA

ELEKTRONIKA

iormazabal@ortzadar.net

XABI

SOLDADURA/GALDAR.

3000 Ordu

xzabala@ortzadar.net

EKAIN

INFORMatika

esusperregi@ortzadar.net

JESUS

SOLDADURA ETA

GALDARAGINTZA

jvelasco@ortzadar.net

AINHOA

IBILGAILUEN

MANTENUA

abrion@ortzadar.net

AINHO

ELEKTRIZITATEA ETA

ELEKTRONIKA

aiturrioz@ortzadar.net

MIRIAM

SOLDADURA/GALD.

3000 ORDU

mnavasa@ortzadar.net

odeI

soldadura/ GAL

3000 ORDU

oaldaz@ortzadar.net

IMANOL

SOLDADURA/ GAL

3000 ORDU

jimanol@ortzadar.net

ION

MEDIALAB

EUSKARA

ielortza@ortzadar.net

IOANA

FOL/EUSKARA

EUSKARA

iprados@ortzadar.net