HELBURUAK

Erdi-mailako heziketa-zikloak ikasketa profesionalizatzaileak dira, lanbide bat benetan garatzeko behar diren gaitasun teknikoak eskuratzea ahalbidetzen dutenak.
Erdi-mailako heziketa-zikloak hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzen parte dira, eta lanbide-profil bati erantzuten diote. Era berean, lanbide-moduluetan antolatutako heziketa-zikloetan antolatzen dira.

ERABILTZAILEAK

Erdi Mailako Heziketa-Ziklo bat ikasteko gainerako plazak betetzeko honako era honetan banakatzen dira:
 • Plazen % 65 DBHko titulua dutenentzat.
 • Plazen % 20 Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua dutenentzat.
 • Plazen % 15 honako hauentzat:
  • Erdi Mailarako edo Goi Mailarako sarrera-proba bidez sartzen direnentzat.
  • Goi Mailako onartutako titulu baten bitartez sartzen direnentzat.
  • HLPPko derrigorrezko lanbide-moduluak gaindituta izateagatik sartzen direnentzat.
  • 25 urtetik gorakoentzat Unibertsitatean sartzeko probaren bidez sartzen direnentzat.
  • Beste sarbide batzuk (Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetan sartzeko prestakuntza ikastaro berezia gainditu izana)

ORDENAZIOA ETA BAREMAZIOA

 • Lehentasuna izango dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua aurkeztu eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren maila gainditu dutenek. Eskatzaileak ikasketa-espedientearen notaren arabera antolatuko dira.
 • Erdi Mailako burutu nahi diren ikasketen sarbidea lehenesteko, OLHko kidetasun-irizpideak hartuko dira kontuan.
 • Lehentasun-talde bakoitzaren barruan, eskatzaileak beren ikasketa-espedientean agertzen den notaren arabera ordenatuko dira.

TITULAZIOA

Lortutako titulua egindako zikloari dagokion lanbideko teknikariarena da. Titulazio horrek aukera ematen du lan-munduan, erdi-mailako beste heziketa-ziklo batzuetan, Batxilergoan edo goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko, betiere kasu bakoitzean ezarritako baldintzak betetzen badira.

AUKERATU ESPEZIALITATEA

Mantenu Elektromekanikoa

Ibilgailuen Elektromekanika

Izena:
Mantentze-lan elektromekanikoak.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Instalatze eta mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra da makineria eta tresneria industriala eta produkzio-linea automatizatuak muntatzea eta mantentzea, ezarritako erregelamendu eta arauen arabera, eta kalitate, segurtasun, laneko arriskuen prebentzio eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloak jarraituz.

LANBIDE-INGURUA

Titulu hau lortzen duten pertsonek makineria, industria-tresneria eta linea automatizatuak muntatzera eta antentzera zuzentzen diren enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten dute lan, beren kontura edo besteren kontura.

Hauek dira okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Mantentze-lanetako mekanikaria.
 • Industria-muntatzailea.
 • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
 • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
 • Linea automatizatuetako mantentzailea.
 • Tresneria-ondasunetako muntatzailea.
 • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea.
 • Industria-instalatzaile argiketaria.
 • Kontrol, neurketa eta doitasuneko tresneriaren mantentze-lanetako eta konponketako argiketaria.
Izena:
Ibilgailu automobilen elektromekanika.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: automozioaren sektoreko Mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta transformazioetako eragiketak egitea, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituta, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak beteta.

LANBIDE-INGURUNEA

Lanbide-irudi honek ibilgailuak eraiki eta mantentzeko sektorean egiten du lan, automobilen, motozikleten eta ibilgailu astunen azpisektoreetan. Alokatzeko ibilgailuen floten, zerbitzu publikoen, eta bidaiari- eta salgai-garraioaren enpresak. Ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen dituzten enpresak. Ibilgailuen azterketa teknikoan diharduten enpresak. Ibilgailuak egiaztatu eta diagnostikatzeko tresneria, eta haren ordezko piezak fabrikatu, saldu eta merkaturatzen dituzten enpresak.

Elektromekanikako mantentze-lanak (multzo elektrogenoak eta eztanda-motor bidez mugitutako uhal garraiatzaileak, besteak beste) egiten dituzten bestelako produkzio-sektoreetan kokatutako enpresak.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Ibilgailuen elektronizista.
 • Automozioko mantentze-eta konponketa-lanetako argiketari elektronikoa.
 • Automobilen mekanikaria.
 • Automobilen argiketaria.
 • Automobilen elektromekanikaria.
 • Automobilen eta motozikleten motorren eta horien sistema osagarrien mekanikaria.
 • Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen konpontzailea.
 • Transmisio- eta balazta- sistemen konpontzailea.
 • Direkzio- eta esekidura- sistemen konpontzailea.
 • IATeko langilea.
 • Ibilgailuen osagarrien instalatzailea.
 • Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea.
 • Motozikleten elektromekanikaria.
 • Ordezko piezen eta diagnosi-tresneriaren saltzailea/banatzailea.

harremana

IRAKASLE TALDEA

ARITZ

KOORDINATZAILEA

aodriozola@ortzadar.net

943·287·599 Ext 3

669·702·859

Martutene

ANDONI

ELEKTRIZITATEA

ETA ELEKTRONIKA

apenil@ortzadar.net

ERIK

MANTENU

INDUSTRIALA

eaparicio@ortzadar.net

BEÑAT

ANTOLAMENDU

INDUSTRIALA

biriarte@ortzadar.net

PEDRO

I+D+i

ELEKTROMEKANIKA

pzamarreno@ortzadar.net