Lanbide Heziketako Erdi Maila

Erdi Mailako teknikari titulazioa bi urtetan ikasten da, enpresetako praktikak barne. Titulazio hau 2. Mailako teknikari bezala homologatuta dago. Gure ikastetxeak Erdi-Mailako 2 titulazio eskaintzen ditu:

 • Ibilgailu Automobilen elektromekanikako teknikaria
 • Mantentze Lan Elektromekanikoetako Teknikaria

Curriculoa – Ibilgailu automobilen elektromekanikako Teknikaria

Izena:
Ibilgailu automobilen elektromekanika.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: automozioaren sektoreko Mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta transformazioetako eragiketak egitea, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituta, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak beteta.

LANBIDE-INGURUNEA

Lanbide-irudi honek ibilgailuak eraiki eta mantentzeko sektorean egiten du lan, automobilen, motozikleten eta ibilgailu astunen azpisektoreetan. Alokatzeko ibilgailuen floten, zerbitzu publikoen, eta bidaiari- eta salgai-garraioaren enpresak. Ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen dituzten enpresak. Ibilgailuen azterketa teknikoan diharduten enpresak. Ibilgailuak egiaztatu eta diagnostikatzeko tresneria, eta haren ordezko piezak fabrikatu, saldu eta merkaturatzen dituzten enpresak.

Elektromekanikako mantentze-lanak (multzo elektrogenoak eta eztanda-motor bidez mugitutako uhal garraiatzaileak, besteak beste) egiten dituzten bestelako produkzio-sektoreetan kokatutako enpresak.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Ibilgailuen elektronizista.
 • Automozioko mantentze-eta konponketa-lanetako argiketari elektronikoa.
 • Automobilen mekanikaria.
 • Automobilen argiketaria.
 • Automobilen elektromekanikaria.
 • Automobilen eta motozikleten motorren eta horien sistema osagarrien mekanikaria.
 • Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen konpontzailea.
 • Transmisio- eta balazta- sistemen konpontzailea.
 • Direkzio- eta esekidura- sistemen konpontzailea.
 • IATeko langilea.
 • Ibilgailuen osagarrien instalatzailea.
 • Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea.
 • Motozikleten elektromekanikaria.
 • Ordezko piezen eta diagnosi-tresneriaren saltzailea/banatzailea.

Curriculoa – Mantentze Lan Elektromekanikoetako Teknikaria

Izena:
Mantentze-lan elektromekanikoak.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Instalatze eta mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra da makineria eta tresneria industriala eta produkzio-linea automatizatuak muntatzea eta mantentzea, ezarritako erregelamendu eta arauen arabera, eta kalitate, segurtasun, laneko arriskuen prebentzio eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloak jarraituz.

LANBIDE-INGURUA

Titulu hau lortzen duten pertsonek makineria, industria-tresneria eta linea automatizatuak muntatzera eta antentzera zuzentzen diren enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten dute lan, beren kontura edo besteren kontura.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Mantentze-lanetako mekanikaria.
 • Industria-muntatzailea.
 • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
 • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
 • Linea automatizatuetako mantentzailea.
 • Tresneria-ondasunetako muntatzailea.
 • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea.
 • Industria-instalatzaile argiketaria.
 • Kontrol, neurketa eta doitasuneko tresneriaren mantentze-lanetako eta konponketako argiketaria.