Skip to content

HELBURUAK

Erdi-mailako heziketa-zikloak ikasketa profesionalizatzaileak dira, lanbide bat benetan garatzeko behar diren gaitasun teknikoak eskuratzea ahalbidetzen dutenak.
Erdi-mailako heziketa-zikloak hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako irakaskuntzen parte dira, eta lanbide-profil bati erantzuten diote. Era berean, lanbide-moduluetan antolatutako heziketa-zikloetan antolatzen dira.

ERABILTZAILEAK

Erdi Mailako Heziketa-Ziklo bat ikasteko gainerako plazak betetzeko honako era honetan banakatzen dira:
 • Plazen % 65 DBHko titulua dutenentzat.
 • Plazen % 20 Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua dutenentzat.
 • Plazen % 15 honako hauentzat:
  • Erdi Mailarako edo Goi Mailarako sarrera-proba bidez sartzen direnentzat.
  • Goi Mailako onartutako titulu baten bitartez sartzen direnentzat.
  • HLPPko derrigorrezko lanbide-moduluak gaindituta izateagatik sartzen direnentzat.
  • 25 urtetik gorakoentzat Unibertsitatean sartzeko probaren bidez sartzen direnentzat.
  • Beste sarbide batzuk (Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetan sartzeko prestakuntza ikastaro berezia gainditu izana)

ORDENAZIOA ETA BAREMAZIOA

 • Lehentasuna izango dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua aurkeztu eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren maila gainditu dutenek. Eskatzaileak ikasketa-espedientearen notaren arabera antolatuko dira.
 • Erdi Mailako burutu nahi diren ikasketen sarbidea lehenesteko, OLHko kidetasun-irizpideak hartuko dira kontuan.
 • Lehentasun-talde bakoitzaren barruan, eskatzaileak beren ikasketa-espedientean agertzen den notaren arabera ordenatuko dira.

TITULAZIOA

Lortutako titulua egindako zikloari dagokion lanbideko teknikariarena da. Titulazio horrek aukera ematen du lan-munduan, erdi-mailako beste heziketa-ziklo batzuetan, Batxilergoan edo goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko, betiere kasu bakoitzean ezarritako baldintzak betetzen badira.

AUKERATU ESPEZIALITATEA

Mantenu Elektromekanikoa

Ibilgailuen Elektromekanika

harremana

IRAKASLE TALDEA

ARITZ

EMko ARDURADUNA

aodriozola@ortzadar.net

943·287·599 Ext 3

669·702·859

Martutene

ANDONI

ELEKTRIZITATEA

ETA ELEKTRONIKA

apenil@ortzadar.net

ERIK

MANTENU

INDUSTRIALA

eaparicio@ortzadar.net

BEÑAT

ANTOLAMENDU

INDUSTRIALA

biriarte@ortzadar.net

PEDRO

I+D+i

ELEKTROMEKANIKA

pzamarreno@ortzadar.net