Lanbide heziketako erdi maila (EM)

Erdi Mailako teknikari titulazioa bi urtetan ikasten da, enpresetako praktikak barne. Titulazio hau 2. Mailako teknikari bezala homologatuta dago. Gure ikastetxeak Erdi-Mailako 2 titulazio eskaintzen ditu:

Curriculoa – Ibilgailu automobilen elektromekanikako Teknikaria

Izena:
Ibilgailu automobilen elektromekanika.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: automozioaren sektoreko Mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta transformazioetako eragiketak egitea, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituta, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak beteta.

LANBIDE-INGURUNEA

Lanbide-irudi honek ibilgailuak eraiki eta mantentzeko sektorean egiten du lan, automobilen, motozikleten eta ibilgailu astunen azpisektoreetan. Alokatzeko ibilgailuen floten, zerbitzu publikoen, eta bidaiari- eta salgai-garraioaren enpresak. Ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen dituzten enpresak. Ibilgailuen azterketa teknikoan diharduten enpresak. Ibilgailuak egiaztatu eta diagnostikatzeko tresneria, eta haren ordezko piezak fabrikatu, saldu eta merkaturatzen dituzten enpresak.

Elektromekanikako mantentze-lanak (multzo elektrogenoak eta eztanda-motor bidez mugitutako uhal garraiatzaileak, besteak beste) egiten dituzten bestelako produkzio-sektoreetan kokatutako enpresak.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Ibilgailuen elektronizista.
 • Automozioko mantentze-eta konponketa-lanetako argiketari elektronikoa.
 • Automobilen mekanikaria.
 • Automobilen argiketaria.
 • Automobilen elektromekanikaria.
 • Automobilen eta motozikleten motorren eta horien sistema osagarrien mekanikaria.
 • Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen konpontzailea.
 • Transmisio- eta balazta- sistemen konpontzailea.
 • Direkzio- eta esekidura- sistemen konpontzailea.
 • IATeko langilea.
 • Ibilgailuen osagarrien instalatzailea.
 • Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea.
 • Motozikleten elektromekanikaria.
 • Ordezko piezen eta diagnosi-tresneriaren saltzailea/banatzailea.

Curriculoa – Mantentze Lan Elektromekanikoetako Teknikaria

Izena:
Mantentze-lan elektromekanikoak.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Instalatze eta mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra da makineria eta tresneria industriala eta produkzio-linea automatizatuak muntatzea eta mantentzea, ezarritako erregelamendu eta arauen arabera, eta kalitate, segurtasun, laneko arriskuen prebentzio eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloak jarraituz.

LANBIDE-INGURUA

Titulu hau lortzen duten pertsonek makineria, industria-tresneria eta linea automatizatuak muntatzera eta antentzera zuzentzen diren enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten dute lan, beren kontura edo besteren kontura.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Mantentze-lanetako mekanikaria.
 • Industria-muntatzailea.
 • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
 • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
 • Linea automatizatuetako mantentzailea.
 • Tresneria-ondasunetako muntatzailea.
 • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea.
 • Industria-instalatzaile argiketaria.
 • Kontrol, neurketa eta doitasuneko tresneriaren mantentze-lanetako eta konponketako argiketaria.

ESPEZIALITATEAK

Ortzadar Ikastetxean eskaintzen diren Erdi Mailako espezialitateak:

KONTAKTUA

Aritz Odriozola

Lanbide Heziketa

aodriozola@ortzadar.net

 

Pedro Zamarreño

Elektrizitatea

pzamarreno@ortzadar.net

 

Andoni Peñil

Elektromekanika

apenil@ortzadar.net

 

Beñat iriarte

Mantenu Elektromekanikoa

biriarte@ortzadar.net

 
 

 • Diagnostikoa eta Orientazioa
 • Lan-Orientabidea eta Lan-munduratzea

Idoia Mugabure

Administrazioa

imugabure@ortzadar.net

 

Esther Ferrari

Administrazioa

eferrari@ortzadar.net

 

Alberto Intziarte

Zuzendaritza

aintziarte@ortzadar.net

 

Isabel Olleta

Zereginen Ikaskuntza

iolleta@ortzadar.net

 

Marcio Ferreira

Lanbide Heziketa

mferreira@ortzadar.net

 
 

OBJETIVOS

 • Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el aumento de la competencia social, desenvolvimiento en la comunidad y resolución de problemas cotidianos.
 • Desarrollar una serie de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con las capacidades pre-laborales y estrategias de transición a la vida adulta y activa.
 • Proporcionar aprendizajes funcionales que permitan a los alumn@s desenvolverse con autonomía en la vida diaria y laboral.
 • Preparar a los alumn@s para el ejercicio de actividades profesionales acordes con sus capacidades y expectativas profesionales.

USUARIOS

 • Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años, con discapacidad intelectual leve y personas con inteligencia límite, que determinan dificultades en el ritmo y en la comprensión de los aprendizajes y en general del mundo que les rodea.
 • Jóvenes que pueden presentar inmadurez de la personalidad, manifestando mayor dependencia hacia los adultos y vulnerabilidad hacia el entorno. Pueden presentar problemas en la adquisición de desarrollo de habilidades y competencia social.

CONTENIDOS Y DURACIÓN

Ikasle bakoitzaren ezaugarrien arabera aldatu daiteken arren, Zereginen ikaskuntzako heziketaren estruktura bi ziklotan banatzen da.

 • Lehenengo zikloan, (16 eta 18 urte bitartekoan): komunikazio, norbanakoaren autonomia, gizarte-trebetasuna eta gizarteratzea eta, azkenik, lan-orientabidea.
 • Bigarren zikloan, (18 eta 20 urte bitartekoan): oinarrizko prestakuntza, lan-orientabidea eta tutoretza, lanbideko berariazko ikasketak, jarduera osagarriak eta lantokiko prestakuntza modulua.
 • Ikasleak gehienez lau urtez egon ahalko dira Zereginen Ikaskuntzako estrukturaren barne.

ESPECIALIDADES Y SERVICIOS

 • Industria y Jardinería
 • Servicios de Hostelería
 • Servicios Comerciales

CONTACTO

Isabel Olleta

Zereginen Ikaskuntza

iolleta@ortzadar.net

 

Ioana Prados

Kalitatea

iprados@ortzadar.net

 

Lorea Larrañaga

Komertzioa

llarranaga@ortzadar.net

 

Lourdes Zuasti

Ostalaritza

izuasti@ortzadar.net

 

Igon Ferreira

Industria/Lorezaintza

iferreira@ortzadar.net

 
 

 

HELBURUA

8/2013 Lege Organikoaren bidez (LOMCE), Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren barruan sortu dira, ikasleek hezkuntza-sisteman jarrai dezaten laguntzeko eta garapen pertsonal eta profesionalerako aukera gehiago eskaintzeko, beraz profil profesionala izan behar dute. Halaber, iraupen desberdineko lanbide-moduluetan antolatutako hezkuntza-zikloen bidez antolatzen dira.

ERABILTZAILEAK

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

 • Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
 • Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

EDUKIAK ETA IRAUPENA

Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-zikloek honako lanbide-modulu hauek izango dituzte:

 • Ezagutza-esparru teoriko-praktikoz osatutako moduluak, ikasleek gaitasun profesionalak eskuratzeko xedea dutenak.
 • Eduki-bloke komunei loturiko moduluak, gaitasun pertsonalak eta sozialak eta bizitzan zeharreko ikaskuntza etengabearen gaitasunak eskuratzea bermatuko dutenak. Bi hauek dira:
  • Komunikazioa eta Gizartea modulua
  • Zientzia Aplikatuak modulua
  • Lantokiko Prestakuntza modulua.

Zikloek bi urte iraungo dute. Ikasleak gehienez lau urtez egon ahalko dira Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egiten

ESPEZIALITATEAK

Ortzadar Ikastetxean eskaintzen diren espezialitateak:

KONTAKTUA

Marcio Ferreira

Lanbide Heziketa

mferreira@ortzadar.net

 

Miriam Navasa

Elektrizitatea

mnavasa@ortzadar.net

 

Igor Ormazabal

Elektrizitatea

iormazabal@ortzadar.net

 

Ainhoa Brión

Mekanika

abrion@ortzadar.net

 
 

Kaiet López de Etxezarreta

Mekanika

kletxezarreta@ortzadar.net

 

Jesús Velasco

Soldadura

jvelasco@ortzadar.net

 

Ibai Rioja

Soldadura

irioja@ortzadar.net

 
 
 
 

Erdi Mailako teknikari titulazioa bi urtetan ikasten da, enpresetako praktikak barne. Titulazio hau 2. Mailako teknikari bezala homologatuta dago. Gure ikastetxeak Erdi-Mailako 2 titulazio eskaintzen ditu:

Curriculoa – Ibilgailu automobilen elektromekanikako Teknikaria

Izena:
Ibilgailu automobilen elektromekanika.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: automozioaren sektoreko Mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta transformazioetako eragiketak egitea, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituta, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak beteta.

LANBIDE-INGURUNEA

Lanbide-irudi honek ibilgailuak eraiki eta mantentzeko sektorean egiten du lan, automobilen, motozikleten eta ibilgailu astunen azpisektoreetan. Alokatzeko ibilgailuen floten, zerbitzu publikoen, eta bidaiari- eta salgai-garraioaren enpresak. Ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen dituzten enpresak. Ibilgailuen azterketa teknikoan diharduten enpresak. Ibilgailuak egiaztatu eta diagnostikatzeko tresneria, eta haren ordezko piezak fabrikatu, saldu eta merkaturatzen dituzten enpresak.

Elektromekanikako mantentze-lanak (multzo elektrogenoak eta eztanda-motor bidez mugitutako uhal garraiatzaileak, besteak beste) egiten dituzten bestelako produkzio-sektoreetan kokatutako enpresak.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Ibilgailuen elektronizista.
 • Automozioko mantentze-eta konponketa-lanetako argiketari elektronikoa.
 • Automobilen mekanikaria.
 • Automobilen argiketaria.
 • Automobilen elektromekanikaria.
 • Automobilen eta motozikleten motorren eta horien sistema osagarrien mekanikaria.
 • Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen konpontzailea.
 • Transmisio- eta balazta- sistemen konpontzailea.
 • Direkzio- eta esekidura- sistemen konpontzailea.
 • IATeko langilea.
 • Ibilgailuen osagarrien instalatzailea.
 • Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea.
 • Motozikleten elektromekanikaria.
 • Ordezko piezen eta diagnosi-tresneriaren saltzailea/banatzailea.

Curriculoa – Mantentze Lan Elektromekanikoetako Teknikaria

Izena:
Mantentze-lan elektromekanikoak.
Maila:
Erdi-mailako Lanbide Heziketa.
Iraupena:
2.000 ordu.
Lanbide-arloa:
Instalatze eta mantentze-lanak.

KONPETENTZIA OROKORRA

Titulu honen konpetentzia orokorra da makineria eta tresneria industriala eta produkzio-linea automatizatuak muntatzea eta mantentzea, ezarritako erregelamendu eta arauen arabera, eta kalitate, segurtasun, laneko arriskuen prebentzio eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloak jarraituz.

LANBIDE-INGURUA

Titulu hau lortzen duten pertsonek makineria, industria-tresneria eta linea automatizatuak muntatzera eta antentzera zuzentzen diren enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten dute lan, beren kontura edo besteren kontura.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Mantentze-lanetako mekanikaria.
 • Industria-muntatzailea.
 • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
 • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
 • Linea automatizatuetako mantentzailea.
 • Tresneria-ondasunetako muntatzailea.
 • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea.
 • Industria-instalatzaile argiketaria.
 • Kontrol, neurketa eta doitasuneko tresneriaren mantentze-lanetako eta konponketako argiketaria.

ESPEZIALITATEAK

Ortzadar Ikastetxean eskaintzen diren Erdi Mailako espezialitateak:

KONTAKTUA

Aritz Odriozola

Lanbide Heziketa

aodriozola@ortzadar.net

 

Pedro Zamarreño

Elektrizitatea

pzamarreno@ortzadar.net

 

Andoni Peñil

Elektromekanika

apenil@ortzadar.net

 

Beñat iriarte

Mantenu Elektromekanikoa

biriarte@ortzadar.net

 
 

HELBURUAK

Programa honen helburua, behin bide arrunt eta ez-ohikoek eskaintzen dituzten aukerak agortuta, eskolara moldatzeko zailtasun latzak eta ondorioz hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleei erantzutea da, tratamendu berezia eskaintzen duten Eskolaratze Programa Osagarrien bitartez. Ikasle hauek guztiak hezkuntza arruntera bueltatu ahal izateko edo heldutasunera sartzeko jorratu behar diren alde zehatzak landuz, bere beharretara egokitutako curriculumaren bitartez.

ERABILTZAILEAK

 • 14-16 urte bitarteko gazteak.
 • Eskolara moldatzeko zailtasun bereziak izanik, sozialki ere gaizki modatuak eta jokaera nahasketak dituztenak.

KONTAKTUA

Isabel Olleta

Zereginen Ikaskuntza

iolleta@ortzadar.net

 

Ion Elortza

Sorkuntza

ielortza@ortzadar.net