Eginkizuna

Ikastetxeak balore, ohitura eta ahalmen praktikoetan hezten ditu ikasleak, beren garapen pertsonala, gizarteratzea eta lan munduratzea sustatu ahal izateko. Guzti hau langileria kualifikatu, espezializatu eta konprometitu batean oinarriturik dago, etengabeko hobekuntza prozesu baten barne, beti ere, ingurune jasangarri bat bultzatuz.