HELBURUAK

      8/2013 Lege Organikoak (LOMCE) Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak sortzen ditu hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren barruan, ikasleek hezkuntza-sisteman jarraitzea errazteko eta garapen pertsonal eta profesionalerako aukera gehiago eskaintzeko.
   Ortzadar Gureak Lanean erakundearekin lankidetzan ari da Oinarrizko Lanbide Heziketako lanbide-profilak garatzen, Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren konplizitatearekin. Azken helburua, zalantzarik gabe, enplegu egonkorra eta kalitatezkoa da. Horretarako, diseinuak gazteei Oinarrizko Lanbide Heziketa baten berezko gaitasunetan prestakuntza ematera bideratutako prestakuntza bati erantzuten dio, ikasle bakoitzaren banakako irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren egokitzapen metodologikoaren bidez.

ERABILTZAILEAK

Proiektuaren diseinua bateragarria da Zereginen Ikaskuntzako ibilbidearekin, eta horren zati bat da enplegu baterako beharrezkoak diren oinarrizko gaitasunen eskurapena egokitzeko beharra eta hura kontserbatzeko behar den heldutasun pertsonala. Programek helburu hauek dituzte:

  • Desgaitasuna duten pertsonak, laguntza-premia ertainak dituztenak edo desgaitasunen bat egon daitekeela adierazten duten zailtasun bereziak dituztenak.
  • Irakurtzeko eta idazteko gaitasunak.
  • Diruaren erabilera.
  • Joan-etorrietarako autonomia.
  • Ahozko eta idatzizko komunikaziorako trebetasunak.
  • Kalkulurako ezagutzak.
  • Informazioa atxikitzeko eta mantentzeko ikasteko gaitasuna.
  • Jokabidearen eta jarreraren autokontrolerako trebetasunak.

EDUKIAK ETA IRAUPENA

Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-zikloen iraupena 2.000 ordukoa izango da, lanaldi osoko bi ikasturteren baliokidea. Honako hauek jasoko dituzte:

a. Ezagutza-esparru teoriko-praktikoz osatutako moduluak, ikasleek gaitasun profesionalak eskuratzeko xedea dutenak.
b. Eduki-bloke komunei loturiko moduluak, gaitasun pertsonalak eta sozialak eta bizitzan zeharreko ikaskuntza etengabearen gaitasunak eskuratzea bermatuko dutenak. Bi hauek dira:

   • Komunikazioa eta Gizartea modulua
   • Zientzia Aplikatuak modulua.

c. Lantokiko Prestakuntza modulua.

Zikloek bi urteko iraupena izango dute. Gehienez ere lau urtez egon ahal izango da Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egiten. Ibilbide bateragarria eta aproposa da Zereginen Ikaskuntzako geletatik hasteko.

AUKERATU ESPEZIALITATEA