Skip to content

iso 9001:2015

Ortzadar Zentroko Zuzendaritzak, Alderdi Interesatuen zerbitzu baten nahiak asetzeko beharra kontuan izanik eta aldi Berean beste heziketa zentroekiko lehiakorrak izateko, hobekuntza jarraitu bat burutzeko eta legeak eskatzen duena betetzeko ardura hartzen du.

  • Horretarako ondorengoa dauka:
    Teknikoki prestatutako langileak, arduratsuak eta behar bezala formatuak, baita teknologia berriak bezalako tekniketan ere.
  • Hezkuntza prozesua eta eskakizun mailara egokitutako bitarteko materialak.
  • Giza baliabideak indartzen dituen Formazio Planak.
  • Hornitzaile, administrazio eta bezeroekin lankidetza harremanak.
  • Prebentzioa, kalitateko jarraibide nagusirako definizioa.

AUTORITATE AITORPENA

    “Baloretan oinarritutako heziketa egoki bat eta arreta eskaintzen zaien ikasleriarentzako kalitatezko formazio akademiko bat”, erakunde guztiak onartzen duen helburu bat da eta A.P.E.E. Ortzadar Eskolako Zuzendaritzaren ardura zuzena da.

    Ortzadarreko zuzendaritzak bere egiten du Etengabeko Hobekuntza bere jarduera osoaren funtsezko ardatz eragile gisa integratzeko erantzukizuna.

    Horretarako, langile guztien prestakuntza bultzatuko du, beharrezko arduradunak izendatuko ditu eta etengabeko hobekuntza kudeatzeko sistema etengabe berrikusiko du.

POLITIKA

    Ortzadar Ikastetxearenmisioa epe ertain/luzera planifikatutako helburu estrategikoak lortzearekin lotuta dago, eta, hedaduraz, helburu horiek lortzeko diseinatutako urteko helburuekin.

    Ortzadar Ikastetxeko Zuzendaritzak konpromisoa hartzen du etengabe hobetzeko eta aplikagarriak diren lege-betekizun guztiak betetzeko, jakitun baita alderdi interesdunak gogobetetzeko beharra dagoela, berak ezarritako eskakizunak betetzen dituen kalitatezko zerbitzu baten bidez, eta, aldi berean, lehiakorra izan behar duela gainerako ikastetxeekiko.

IRISMENA

    ORTZADAR Ikastetxearen Etengabeko Hobekuntza kudeatzeko Sistema Ortzadar Ikastetxearen misioaren ondoriozko jarduera guztiak arautzeko asmoz sortutakoa da.

Beraz, Sistema Ortzadar Ikastetxean ematen diren prestakuntza arautuko ildoak Ortzadar osatzen dituzten jarduera, langile eta instalazio guztiei aplikatuko zaie.

    Sistema horretara egokitzeko, Ortzadarren lehen aldiz garatzen diren linea berri guztiek 2 urteko prestakuntza eta kudeaketa-sistemara egokitzea izango dute.

ERREBISIOAK

    Ortzadarrek urtero egiaztatzen du bere Etengabeko Hobekuntza Sistema, behar bezala hartzekodun den kanpoko erakunde baten bidez. Gainera, Bigarren Aukerako Eskolen Sareko kide den aldetik, Ortzadarrek bi urtean behin ikuskatzen du bere printzipioak bat datozela E2O osoaren ardatzak egituratzen dituzten funtsezko 5 printzipioekin.

ERREKONOZIMENDUAK

    Ortzadarren ibilbide luzearen ondorioz, proiektua indartzen duten eta egungo eta etorkizuneko erronkei begira motibatzen duten aintzatespen hauek ditugu.